• CQbannerbezrmeku.jpg
  • CQSpoluprce.jpg

Vítejte na stránkách CQcentrum. Zde můžete získat informace o nejnovějším trendu v oblasti týmové spolupráce, kvalifikaci pro týmovou spolupráci, CQ-Collaboration Quotientu.

Dovolte nám začít krátkým příběhem:

V jedné nejmenované firmě se rozhodli, že potřebují zlepšit spolupráci v rámci oddělení i mezi odděleními. Řešení se zdálo jednoduché. "Postupně všechny vyšleme na teambuildingovou akci, kde pochopí důležitost spolupráce, lépe se poznají mezi sebou a užijí si nějakou zábavu. To budeme kombinovat s pravidelnými off-site (porady pořádané mimo společnost) a navíc budeme napříč společností komunikovat důležitost spolupráce. Celé to doplníme využitím osobnostní typologie a necháme si změřit intenzitu kontaktů mezi lidmi i odděleními. Nakonec ještě zařadíme položku "spolupráce" do hodnotícího systému. Po pár letech a nemalých investicích se ale bohužel nic moc nezlepšuje..."

Problém je dle nás v tom na co se zaměřujeme. Celý komplex vyjmenovaných řešení je zaměřen primárně na vztahy mezi lidmi, ne na lidi samotné. Pochopení důležitosti spolupracovat a případný příjemný zážitek z teambuildingu ještě není záruka změny....

Potřebujeme změnit úhel pohledu. Spolupráce je individuální kompetence každého jednotlivce a jednotlivec sám by měl být zodpovědný za její rozvoj a průběžné zlepšování se v dovednostech spolupracovat. Naše řešení nabízí stanovení "kariérního řádu" pro člena týmu z hlediska jeho schopnosti spolupracovat. 

Definovali jsme čtyři úrovně schopnosti spolupracovat a vytvořili systém rozvoje a ověřování těchto úrovní. Zjednodušeně si můžete představit systém řidičských průkazů. Mít řidičský průkaz na malou motorku vyžaduje určité vzdělání a prokázání schopností řídit. Řídit autobus požaduje výrazně lepší a širší vzdělání i schopnosti. Není samozřejmě nutno mít ve firmách samé řidiče autobusů, pokud reálně nevyužijí svou kvalifikaci. Stejně tak je pravděpodobné, že budou existovat zaměstnanci, kteří jsou natolik specializovaní, že nepotřebují "řidičák".


Základní východiska metodologie CQ-Collaboration Quotient® jsou:

  1. Schopnost spolupracovat je kompetence jednotlivce / člena týmu, která může a měla by být systematicky rozvíjena a je osobní zodpovědností každého, kdo má zájem o spolupráci.
  2. V případě spolupráce je nezbytné pracovat se zpětnou vazbou, zkušenostmi okolí. Teprve potvrzení úspěšného využití schopnosti spolupracovat je podstatné pro uznání dosažené úrovně.

 

Otázky, které si klademe:

Jsme spojeni ve firmách, sociálních sítích, projektových týmech, ale když se jedná o schopnost spolupracovat, kde a jak se ji učíme ?

• V rámci interních kvalifikací se prezentujeme zkušenostmi, absolvovanými školeními, zájmy, atd., ale pokud se jedná o naši schopnost spolupracovat / přispívat celku, jak ji hodnotíme a jak ji prezentujeme ?

• Pokud se sestavuje projektový tým, jaké informace a nástroje máme k dispozici pro posílení pravděpodobnosti úspěchu ?

• Pokud jsem top manažer firmy a potřebuji sestavit vysoce výkonný tým k vyřešení strategického úkolu, jak mám postupovat ?

Jsme přesvědčení, že je třeba pojmenovat novou kvalifikaci v této oblasti. K IQ a EQ je třeba doplnit CQ, CQ-Collaboration Quotient®.

 


Tato metodologie je vyústěním 20 let zkušeností autora, Ing. Michala Ondráčka a její koncept byl poprvé představen v roce 2014 na konferenci Social Connections v Praze.

Více podrobností o autorovi viz Kdo jsme a kontakty.

Klíčové vstupy využité při tvorbě metodologie CQ: 

 dlouholetá manažerská praxe autorů,

 setkání a zahájení spolupráce s Dr. Meredithem Belbinem v roce 1996,

 praxe v oblastech projektového managementu, firemního poradenství, koučováni týmů a externího auditu od roku 1995 do dnes,

 program pro vysoce výkonné týmy sestavený na základě metody Inner Game v roce 2001 Timothy Gallweyem a Valeriem Pascottem,

 zkušenosti s implementací a využíváním software IBM podporujícího spolupráci,

 zkušenosti z projektu SOLE by CoEdu, implementace principů koučinku do výuky na ZŠ a rozvoj klíčových kompetencí žáků.


Informace k rozsahu publikovaných informací:

Vzhledem k předchozím zkušenostem v jiných projektech se omlouváme všem čtenářům za relativní stručnost zveřejněných informací. Bohužel se nám v minulosti stávalo, že konkurence zneužívala naši snahu o co nejkomplexnější popisy produktů a metodik ve svůj neoprávněný prospěch.